Clubinfo

Het nieuwe seizoen

Beste leden,

De stad destelbergen, waar Heusden deel van is, heeft alle evenemten die binnen plaats vinden verboden tot begin oktober. Hieronder valt ook onze bijeenkomsten in café Britannia. Dit betekent dus dat de eerste twee bijeenkomsten van het seizoen (12 en 26 september) niet doorgaan. We volgen de situatie op de voet op en houden jullie zeker op de hoogte.

Maar er is ook ander nieuws. We krijgen een nieuwe website! Deze zal live gaan op 1 september 2020. neem zeker eens een kijkje als het zover is.

 

Wij zijn verhuisd!!!

Beste verzamelaarsvrienden, Leden van De Draak,

ReVoorig seizoen kregen wij te horen dat er ingrijpende renovatiewerken moeten uitgevoerd worden in ons vertrouwd clublokaal op het Heilig Hart. Vanaf 6 maart 2019 zullen de meeste zalen niet langer toegankelijk zijn voor het publiek, en dit voor onbepaalde tijd. Signaal voor het bestuur om snel op zoek te gaan naar alternatieven voor onze tweewekelijkse vergaderingen.

We zijn ervan overtuigd een heel goede oplossing gevonden te hebben en vanaf 9 maart 2019 krijgt De Draak voortaan onderdak in :

            Café BRITANNIA

           Heusdendorp 10, 9070 Heusden

We zullen met onze club enthousiast ontvangen worden door de uitbaters van café Britannia, maar we dienden enkele strikte afspraken te maken.

   - De deuren van de zaal worden om 13.30u geopend. De zaal is toegankelijk vanuit het café voor onze leden en voor bezoekers. Vroege vogels kunnen in afwachting van het openen van de deuren een drankje nuttigen in het café.

   - Tafelhouders kunnen vanaf 13.15u toegang krijgen tot de zaal via ingang “Relex” in de aanpalende Zandakkerlaan. Aan deze ingang is er voldoende plaats op te lossen/laden, maar de wagens dienen te worden geparkeerd in de dorpskom. Dus hier geen parkeerplaatsen !

   - Onze vergaderingen eindigen om 16.00u Nadien kan er rustig tussen pot en pint worden nagepraat in het aangename café.

Het bestuur engageerde zich om deze afspraken na te leven. We doen dan ook een beroep op onze leden om zich hieraan strikt te houden. Hiervoor nu al onze dank !

Een andere bedanking richten we graag aan Chico en Kelly, uitbaters van de kring Heilig Hart. We zijn gedurende vele jaren bij hen te gast geweest en konden steeds op hun medewerking en enthousiasme rekenen. Dat wij genoodzaakt zijn andere oorden op te zoeken ligt geheel buiten hun wil. We wensen hen - wat de toekomst hen ook brengt - alle succes toe.

Tot hier deze speciale berichtgeving. We hebben als bestuur snel moeten handelen om de continuïteit van onze vergaderingen te waarborgen. We hopen dat jullie ons nieuw onderkomen zullen leren waarderen. Met goede wil en een open geest komen we samen een heel eind !

Tot binnenkort.

Karel De Caluwé, voorzitter De Draak, namens het voltallige bestuur

 

Met het openbaar vervoer naar Heusdendorp : Vanaf Gent Sint-Pieters kunt u bus 27 naar Dendermonde nemen. Deze stopt vlak bij Heusdendorp aan de Sint-Barbarastraat waar u afstapt. U gaat de hoek om en bent aan Café Britannia. Deze bus rijdt echter maar om de 2u, de eerste bus op zaterdag is om 13.38u aan Gent Sint-Pieters en komt aan in de Sint-Barbarastraat om 13.56u.Terugkeren kan ook om de 2 uur wel om 14.59u en 16.59u.

U kunt eveneens bus 34 nemen, deze bus gaat naar Wetteren en stopt zowel bij Gent Sint-Pieters als bij Gent Dampoort. De bus rijdt om het uur en vertrekt bij Gent Sint-Pieters telkens 15 minuten na het uur en bij Gent Dampoort 29 minuten na het uur. Als u deze bus neemt stapt u af te Heusden Tramstatie en gaat dan nog de tramstraat door (ongeveer 500m) dan bent u op Heusdendorp, op nog een 30m van Café Britannia. Terugkeren is telkens 35 minuten na het uur.

Parkeren in Heusdendorp : Heusdendorp heeft een grote, niet betalende parking. Let wel op : Parkeren aan de kant van Bakkerij Aernoudt : gratis parkeren aan de kant van Belfius Bank en in de Tramstraat : gratis voor 2 uur mits plaatsen parkeerschijf. Er is verder nog gelegenheid tot parkeren aan de kerk, op de parking tussen het gemeentehuis en de apotheek en in de Steenvoordestraat.

     

Het ontstaan van de club

In 1977 werd onze club gesticht met als naam "De Draak ". De bedoeling was om verzamelaars samen te brengen. In het begin was het een bont allegaartje, er was plaats voor verzamelaars van schelpen, munten, medailes, postzegels, sigarenbanden, zichtkaarten, devotieprenten, doodszantjes, strips, boeken enz.
Het toenmalig clublokaal was gelegen aan de Blaisantvest in Gent alwaar op de 2de en 4de zaterdag van 14 tot 17 uur een ruilbijeenkomst werd voorzien.
De club sloeg aan en velen werden lid. Deze leden waren dan ook massaal aanwezig op de ruilbijeenkomsten. Er was meestal een tekort aan tafels om alle aanwezige leden de gelegenheid te geven hun ruilmateriaal uit te stallen.

Om de drie maanden verscheen er ook een rijkgevuld clubblad, de eerste artikels waren over schelpen, munten en prentkaarten.
Geleidelijk ging de intresse van de clubleden naar oud papier zoals fakturen, prentkaarten, porseleinkaarten, devotieprenten, doodsprentjes enz.

De Gentse verzamelaar van het eerste uur Frans Van Bost publiceerde op regelmatige basis bijdragen in het clubblad over prentkaarten, porseleinkaarten, penningen en andere verzamelobjecten die verband hielden met Gent.   van_bost

 

In de zomer was er in de maanden juli en augustus geen ruilvergadering omdat de meeste verzamelaars eveneens nood hebben aan verlof.
Maar tijdens de Gentse feesten werden er steevast twee ruilbeurzen gehouden in het toenmalig museetje van folkore nu het Het huis van Alein en later in de school van toen.

 

Sfeerbeelden van toen, een ruildag in het museum van folklore te Gent.

 

marc
 
groep
     
roger
 
philipe

 

 


Foto's van een ruilnamiddag in de Kring van het H. Hart te Sint-Amandsberg.

 

hhart  
hhart2
     
     

Opgelet !!!!!


Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.


Informatie.

 

Voor bijkomende info kan je contact opnemen via het e-mail adres van de club: info@dedraeke.be

Bekijk via deze link onze privacy policy

Bekijk via deze link onze cookies policy 

 

Naar boven